Στην εκδήλωση θα εξεταστεί ο αυξημένος πλέον ρόλος των δεδομένων και της ανάλυσης αυτών στον τομέα της εξυπηρέτησης και της εμπειρίας του πελάτη και θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετιγκ (ΕΙΜ) και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Η είσοδος για τους συμμετέχοντες είναι δωρεάν.

Η εκδήλωση θα φιλοξενήσει απόψεις, τόσο από την πλευρά του πελάτη, όσο και των εταιρειών και θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές στην αξιολόγηση των αδόμητων δεδομένων με τη χρήση λύσεων όπως τα Text Analytics, τα Call Center Analytics και η λύση Customer Intelligence 360.