Μνημόνιο συνεργασίας για την ΕΚΕ θα υπογράψουν οι δύο πλευρές

Για το πώς μπορούν να ανταποκριθούν οι CEOs στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στις σύγχρονες επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με την ΕΚΕ θα μιλήσει ο Πρόεδρος της ΕΑΣΕ Νικήτας Κωνσταντέλλος και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα έρευνας που διενήργησε η ΕΑΣΕ στα μέλη της – ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων.
 
Η Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ Μαρία Αλεξίου θα παρουσιάσει τις θέσεις και προτάσεις του Δικτύου σχετικά με το κατά πόσο η κρίση μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για αλλαγή, με όχημα την ΕΚΕ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι Πρόεδροι των δύο φορέων θα υπογράψουν Μνημόνιο Συνεργασίας που προβλέπει μια σειρά από συνεργατικές δράσεις για την ΕΚΕ.