Με θέμα τις πολιτικές της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή

Στο πλαίσιο της ημερίδας, Έλληνες και Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί και ειδικοί θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις πολιτικές που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κλιματική αλλαγή, εξετάζοντας ταυτόχρονα, τις επιπτώσεις που δημιουργούνται στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών, αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση μελέτης για τις οικονομικές επιπτώσεις από τη «διαρροή άνθρακα» στην ελληνική οικονομία, που ολοκλήρωσε το ΙΟΒΕ, με ανάθεση από το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.