Στην ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και ανατροπή του στερεότυπου που θέλει την τάση στην κατανάλωση να συνοδεύεται άρρηκτα με την ιδιοκτησία, στήριξαν οι imba και Reprise την ιδέα τους για τη νέα καμπάνια της LeasePlan Hellas.