Το concept ενδέχεται να υιοθετηθεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης
Στην ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και ανατροπή του στερεότυπου που θέλει την τάση στην κατανάλωση να συνοδεύεται άρρηκτα με την ιδιοκτησία, στηρίχθηκε η ιδέα των imba και Reprise του ομίλου IPG Mediabrands, για τη νέα καμπάνια της LeasePlan Hellas.

«Όταν δεν σου ανήκει τίποτα, είσαι ελεύθερος να έχεις τα πάντα» είναι το μήνυμα που κορυφώνει το σενάριο της video καμπάνιας. To video της καμπάνιας εξελίσσεται σε ένα open space περιβάλλον σύγχρονης εταιρείας με τον πρωταγωνιστή να περιηγείται, κατά μήκος ενός γραμμικού storytelling, σε πολλαπλούς χώρους καταρρίπτοντας διαδοχικά όσα αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας ως «κεκτημένα». Διαμορφώθηκε μία 360 digital στρατηγική για να επικοινωνήσει το concept, με στόχο την εκπαίδευση των χρηστών γύρω από το leasing, αλλά και την αύξηση των leads σε μία ανταγωνιστική περίοδο.

Έτσι, συνδυάστηκαν branding ενέργειες με στόχο το consideration και performance καμπάνιες με στόχο το targeting χρηστών ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκονται. Αξιοποιώντας ως βασικό όχημα το video, χαράχθηκε μια συνολική παρουσία στα διάφορα κανάλια (YouTube, Facebook, Instagram, Programmatic, PPC), η οποία συμπληρώθηκε με παραγωγή περιεχομένου, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Το concept ενδέχεται να υιοθετηθεί και από άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου η LeasePlan έχει παρουσία.