Περιορισμούς με βάση την ηλικία τους επιβάλλει η Google στους χρήστες του YouTube, στο πλαίσιο επικείμενων κανονισμών, όπως η κοινοτική οδηγία Audiovisual Media Services Directive (AVMSD), για λήψη μέτρων που αφορούν στον ηλικιακό περιορισμό σε περιεχόμενο ακατάλληλο για όλα τα είδη κοινού.

Συγκεκριμένα, οι κάτω των 18 ετών χρήστες στην Ευρώπη θα πρέπει να παρέχουν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία της ηλικίας τους, όταν ζητούν πρόσβαση σε υλικό ακατάλληλο για ανηλίκους. Ωστόσο, αν τα συστήματα της Google αδυνατούν να επιβεβαιώσουν ότι ο χρήστης είναι άνω των 18, θα απαιτείται η χρήση ταυτότητας ή πιστωτικής κάρτας ως αποδεικτικού.

Επιπλέον, η ομάδα Trust & Safety της Google εφαρμόζει περιορισμούς κατόπιν ανασκόπησης του υλικού, τους οποίους θα εφαρμόζει αυτόματα. Παράλληλα, ενθαρρύνει τους content creators να θέτουν οι ίδιοι όριο ηλικίας στο υλικό τους, ενώ σημειώνει ότι, από πλευράς εσόδων, οι YouTube Partners θα επιβαρυνθούν ελάχιστα, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του σχετικού περιεχομένου περιέχει λίγες έως καθόλου διαφημίσεις.