Από τις αρχές του έτους, με πρωτοβουλία του διοικητικού προσωπικού της Θεόνη ΑΕ, οι δωρεές της εταιρείας προς την τοπική κοινότητα Βατσουνιάς, όπου φιλοξενείται η επιχειρηματική δραστηριότητά της, ξεπέρασαν το ποσό των 70.000 ευρώ.

Στόχος της εταιρείας είναι η εύρυθμη λειτουργία του τόπου και η διεξαγωγή έργων ανάπτυξης. «Η σχέση με την τοπική μας κοινότητα βασίζεται σε σταθερές βάσεις και αντικατοπτρίζεται στην αδιάκοπη συμβολή μας προς κάθε μέτωπο και φορέα που μπορούμε να ενισχύσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια της Θεόνη ΑΕ επιθυμεί να ανταποδώσει τη στήριξη που έχει λάβει από την κοινότητα της Βατσουνιάς όλα τα χρόνια δραστηριότητάς της, από το 2013 έως και σήμερα», αναφέρει η εταιρεία.