Ο πέμπτος τόμος απαρτίζεται από μια δέσμη κειμένων, τα οποία συναρθρώνονται υπό τον γενικό τίτλο «Εξουσία». Πρόκειται για αναλύσεις της ώριμης περιόδου του Γερμανού συγγραφέα, στις οποίες παρατίθενται τα δομικά και ιστορικά στοιχεία του φαινομένου της γραφειοκρατικής εξουσίας, του φεουδαλισμού και του πατρογονισμού, της γένεσης και ανάπτυξης του χαρίσματος, της συγκρότησης της πειθαρχίας ως στοιχείου συστατικού της εξουσίας, της διαδικασίας του εκδημοκρατισμού στη νεωτερικότητα, της σχέσης κράτους και ιεροκρατίας κ.ά.

Με τις παραθέσεις αυτές ο Weber στοιχειοθετεί μια εξέταση του εξουσιαστικού φαινομένου εις βάθος, σκιαγραφώντας ταυτόχρονα τη σχέση αυτού του επιστημονικού πεδίου με άλλα αντίστοιχα, όπως η θρησκεία, το δίκαιο και η οικονομία.

Τέλος, στον συγκεκριμένο αυτό τόμο συμπεριλαμβάνεται και μια άγνωστη μέχρι τη δεκαετία του 1980 ομιλία του Weber για την κοινωνιολογία του κράτους, στην οποία εξετάζονται οι μορφές νομιμοποίησης της εξουσίας.

Μετάφραση-επιμέλεια: Θανάσης Γκούρας

Έκδοση: Σαββάλας, 2010, Σελίδες: 445, Διαστάσεις: 17,5×24,5, Τιμή: €34,70 [www. savalas.gr]