Η Ikon Porter Novelli έχει τη συνολική επιμέλεια του επικοινωνιακού σχεδιασμού και της υλοποίησης της συνεργασίας του Dixan με το Women on Top, καθώς και της επικοινωνίας προς τα ΜΜΕ με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιότητας.