Το διεθνές κοινωνικό πρόγραμμα της Gazprom
Το Διεθνές Κοινωνικό πρόγραμμα της Gazprom «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία» ξεκίνησε μια Οικολογική Πρωτοβουλία στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής και ανθρωπιστικής του αποστολής.

Οι νέοι πρεσβευτές του προγράμματος και φίλοι του ποδοσφαίρου συμμετείχαν στην εκδήλωση Happy Buzz Day που υποστηρίζει σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων. Το όνομα της εκδήλωσης δεν επιλέχθηκε τυχαία: την ίδια μέρα πριν από έναν χρόνο στο πάρκο προστασίας κερκοπίθηκων Duke Lemur Center γεννήθηκε ένας κερκοπίθηκος με το όνομα Buzz. Ο Buzz έγινε σύμβολο της οικολογικής αποστολής της 6ης σεζόν του προγράμματος Football for Friendship.

Δεκάδες περιβαλλοντικές δράσεις και μαραθώνιοι ξεκίνησαν σε όλο τον κόσμο στο πλαίσιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας του προγράμματος «Ποδόσφαιρο για τη Φιλία». Ο κύριος στόχος της Οικολογικής Αποστολής του Προγράμματος «Ποδόσφαιρο για Φιλία» είναι να προσελκύσει την προσοχή των παιδιών και των ενηλίκων στο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος και της προσεκτικής στάσης του ανθρώπου απέναντι στη φύση, καθώς και να ενθαρρύνει τους νέους να πάρουν μέρος στις προσπάθειες για τη βελτίωση του κόσμου.