Σύμφωνα με το 4ο Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Οικογενειακών Επιχειρήσεων της KPMG

Τα περίπου 1.400 στελέχη οικογενειακών επιχειρήσεων από 25 ευρωπαϊκές χώρες που απάντησαν στην έρευνα προβληματίζονται σε θέματα απασχόλησης και προσέλκυσης των καλύτερων εργαζομένων. Στην παρούσα φάση υπάρχουν περισσότερες από 14 εκατ. οικογενειακές επιχειρήσεις στην ΕΕ οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, καθώς δημιουργούν περίπου 60 εκατ. θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 40-50% των συνολικών θέσεων. Δύο χρόνια μετά το πρώτο Βαρόμετρο της KPMG ο αριθμός των εταιρειών που δηλώνουν αισιόδοξες για το μέλλον έχει φθάσει το 75% με τις μικρότερες επιχειρήσεις να παρουσιάζονται λιγότερο αισιόδοξες από τις μεγαλύτερες (ποσοστά 66% και 81% αντίστοιχα). Ο αυξημένος ανταγωνισμός (37%), έχει έρθει στην κορυφή της λίστας των μεγάλων προκλήσεων για τις οικογενειακές επιχειρήσεις και ακολουθεί η αγωνία τους να προσελκύσουν και να διατηρήσουν ειδικευμένο προσωπικό (33%). Για το μέλλον, οι προτεραιότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι η δομή και διαδικασίες εταιρικής διακυβέρνησης (85%), η προετοιμασία, εκπαίδευση και coaching των διαδόχων πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους (82%) και η διατήρηση του ελέγχου της επιχείρησης από την οικογένεια (80%).