Ενεργό συμμετοχή είχε η Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αττικής (ΕΙΙΡΑ) στη διαβούλευση επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και λοιπές ρυθμίσεις της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς.

Ως θεσμικός υπεύθυνος εταίρος σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικών για τη ραδιοφωνία, η ΕΙΙΡΑ προσήλθε στη διαβούλευση και σε σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με τον Υφυπουργό, καταθέτοντας επεξεργασμένες προτάσεις για την άρση ευρύτερων στρεβλώσεων, αλλά και με σχόλια επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα opengov.gr. Οι προτάσεις της ΕΙΙΡΑ συνέβαλαν, ώστε να καλυφθεί νομοθετικό κενό πέντε ετών και να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα της νόμιμης εκπομπής, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης ρ/φ αδειών.