Διεθνή έρευνα για τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στις εμπορικές εκδηλώσεις και εκθέσεις διενήργησε, από στις 11-25 Σεπτεμβρίου, το International Federation of Exhibition and Event Services (IFES), σε 86 εταιρείες του κλάδου. Κύριο εύρημα αποτελεί ότι η χρήση μάσκας λειτουργεί προστατευτικά στον κλάδο, καθώς στις χώρες, όπου η χρήση της αποτελεί καθημερινή πρακτική, οι εκδηλώσεις ξεκινούν σχεδόν έξι μήνες νωρίτερα.

Οι διοργανωτές σε Ασία και Ευρώπη συστήνουν πλήρως τη χρήση αντιμικροβιακών υγρών και μάσκας, ενώ στις ΗΠΑ, απαιτείται μόνο στο 1/3 των εμπορικών εκθέσεων. Επίσης, στην Ασία, 60% των εταιρειών πιστεύουν ότι θα διεξάγουν εκδηλώσεις ήδη από το α΄ τρίμηνο του 2021, στην Ευρώπη, το 75% από το β΄ τρίμηνο, ενώ στις ΗΠΑ, τα 3/4 των εταιρειών δεν περιμένουν να επανέλθουν πριν από το γ΄ τρίμηνο.