Όπως διατυπώνεται από τα στελέχη του κλάδου σε σχετική έρευνα
Οι προσδοκίες των στελεχών για το Α’ εξάμηνο 2018 συνοψίζονται σε οριακή αύξηση των πωλήσεων και σαφή βελτίωση του οικονομικού κλίματος, σύμφωνα με την 4η κυλιόμενη 6μηνιαία Έρευνα Τάσεων στο Λιανεμπόριο FMCG του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σε σχέση με τις προσδοκίες για τις πωλήσεις του κλάδου, για πρώτη φορά καταγράφεται πλειοψηφία η οποία εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν αυξητικά σε ποσοστά 34%, έναντι 25% ότι θα υπάρξει μείωση και 41% ότι οι πωλήσεις θα μείνουν αμετάβλητες. Μεσοσταθμικά τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι θα καταγραφεί αύξηση της τάξης του 0,2% στις πωλήσεις το εξάμηνο Ιανουάριος -Ιούνιος 2018 σε σχέση με το ίδιο εξάμηνο του 2017.

Για πρώτη φορά από το 2016, καταγράφεται μία θετική τάση για αποτίμηση στην εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης της χώρας το προηγούμενο 6μηνο. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία σε ποσοστό 40% θεωρεί ότι η οικονομική κατάσταση παρέμεινε αμετάβλητη, το 38% ότι χειροτέρεψε και το 22% ότι βελτιώθηκε. Ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι καταγράφεται έστω και οριακή θετική τιμή στον συνολική δείκτη οικονομικού κλίματος, η οποία οφείλεται στη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της αγοράς, όσο και στις θετικές προσδοκίες των στελεχών για τις πωλήσεις και τις τιμές.

Παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία που καταγράφεται για πρώτη φορά τα τελευταία 2-3 χρόνια, τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Συγκεκριμένα, και πάλι καταγράφεται ως βασικό πρόβλημα η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού). Ο υψηλός ΦΠΑ εξακολουθεί να έχει σημασία με 46% και πέφτει πλέον στην 2η θέση των προβλημάτων. Αντίθετα το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ύφεση, καθώς πέφτει στη 3η θέση με μείωση από 59% σε 43% από την προηγούμενη μέτρηση.