Τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας έχουν επηρεάσει τις αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες του κοινού, επισημαίνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε 25 έως 27 Μαρτίου 2020.

Το 49% δηλώνει ότι μαγειρεύει περισσότερο, αλλά λιγότεροι είναι αυτοί που τρέφονται πιο υγιεινά σε σχέση με πριν την κρίση.

Τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας έχουν επηρεάσει τις αγοραστικές και διατροφικές συνήθειες του κοινού, επισημαίνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε 25 έως 27 Μαρτίου 2020. Περίπου 4 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα και για άλλους εκτός από το ίδιο το νοικοκυριό τους, με το 39% να αγοράζει για άλλα συγγενικά πρόσωπα, όπως γονείς. Δραστικά έχουν επηρεαστεί και οι λόγοι επίσκεψης στο κατάστημα σουπερμάρκετ.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της μέτρησης του ΙΕΛΚΑ τον Δεκέμβριο του 2020, παρουσιάζουν μείωση σχεδόν όλοι οι δευτερεύοντες λόγοι επίσκεψης: για προσφορές (-27%), για βόλτα (-22%), για αγορά έτοιμου φαγητού (-8%) και για το φαγητό της ίδιας ημέρας (-9%). Αντίθετα παρουσιάζουν αύξηση η πιο «μακροχρόνια» επιλογή των εβδομαδιαίων αγορών/προμηθειών από 74% σε 85% και η πιο «έκτακτη» επιλογή της έλλειψης κάποιου προϊόντος από 46% σε 57%.

Παράλληλα, καταγράφονται τα πρώτα σημάδια αλλαγών στις διατροφικές συνήθειες. Το 49% του κοινού δηλώνει ότι μαγειρεύει περισσότερο έναντι 29% που δηλώνει ότι μαγειρεύει λιγότερο, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 44% της προηγούμενης εβδομάδας. Μόλις το 23% δηλώνει ότι τρέφεται πιο υγιεινά σε σχέση με πριν την κρίση του κορωνοϊού, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 34% της προηγούμενης μέτρησης. Τέλος, διαφοροποίηση καταγράφεται στις διατροφικές νηστείας του 2020 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το 27% των καταναλωτών δηλώνει ότι δεν θα νηστέψει φέτος, έναντι 24% παλαιότερα.