1 στις 2 αγορές σχετίζεται με προωθητική ενέργεια
Έκθεση για τις τιμές των προϊόντων στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2018 δημοσίευσε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η έρευνα βασίζεται σε τιμοληψίες από καταστήματα μεγάλων σουπερμάρκετ και σε συνεντεύξεις με στελέχη της αγοράς και αφορά 22 τυπικές κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι τιμές τους στα μεγάλα σουπερμάρκετ είναι αμετάβλητες κατά μέσο όρο σε σχέση με το 2017, ενώ βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με το 2014.

Επίσης φαίνεται ότι η επίδραση από την αύξηση του ΦΠΑ την τελευταία 3ετία έχει σε μεγάλο βαθμό απορροφηθεί, ενώ χάρη στις προσφορές, ο καταναλωτής μπορεί να εξοικονομήσει μεσοσταθμικά περίπου 12% της αξίας των αγορών του. Η μείωση οφείλεται στην αύξηση του ανταγωνισμού, καθώς και στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στην ανάγκη για μειωμένες τιμές. Σε σχέση με το εύρος τιμών, η μέση διακύμανση των τιμών των προϊόντων υπολογίζεται περίπου στο 35% της αξίας τους, λόγω των έντονων προωθητικών ενεργειών. Υπολογίζεται μάλιστα ότι πάνω από 1 στα 2 προϊόντα που θα αγοραστεί θα σχετίζεται με κάποια προωθητική ενέργεια.