Λόγω αλλαγής διατροφικών συνηθειών και έξυπνων αγορών

Μείωση της δαπάνης των νοικοκυριών σε είδη παντοπωλείου τη δεκαετία 2009-2019 καταγράφει πρόσφατη έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και παρόμοιες έρευνες του ΙΕΛΚΑ. Η μείωση αυτή αποδίδεται τόσο στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτικού κοινού τη δεκαετία 2010, αλλά και στη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών με την υιοθέτηση έξυπνων αγορών από τους καταναλωτές, στις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, στην επίδραση των προσφορών και των εκπτώσεων με εννέα στους 10 καταναλωτές να εξοικονομούν χρήματα μέσω προσφορών και επτά στους 10 τουλάχιστον 5% της αξίας των αγορών τους, καθώς και στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον ΦΠΑ. Γενικότερα, σημειώθηκε μείωση 21,7% της δαπάνης σε είδη παντοπωλείου και 17,11% σε τρόφιμα, με τη μηνιαία δαπάνη, το 2009, να φτάνει τα 5.578 ευρώ και, το 2019, τα 4.367 ευρώ. Επιπλέον, το 2009, η δαπάνη σε είδη διατροφής αντιστοιχούσε στο 17,3% των αγορών, ενώ, το 2019, στο 20,0%.