Μικρό προβάδισμα για τα μεμονωμένα/εξειδικευμένα καταστήματα
Παρά τις αυξημένες πωλήσεις των οργανωμένων αλυσίδων σουπερμάρκετ κατά 15% το 2016, οι αλυσίδες σουπερμάρκετ εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 50% των πωλήσεων στο λιανεμπόριο τροφίμων.

Το παραπάνω προκύπτει από ανάλυση που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, με στόχο την καταγραφή της κατάστασης των πωλήσεων της αγοράς του λιανεμπορίου τροφίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις (προ ΦΠΑ) του λιανεμπορίου τροφίμων για το 2016 εκτιμώνται σε 18,6 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 9,3 δις ευρώ (50,05%) πραγματοποιήθηκε μέσα από μεμονωμένα καταστήματα, κυρίως εξειδικευμένα (κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιία κ.λπ.) και 9,3 δις ευρώ μέσα από καταστήματα αλυσίδων σουπερμάρκετ (49,95%).

Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το ποσοστό των αλυσίδων σουπερμάρκετ επί του συνόλου των πωλήσεων, παρά τη μείωση σε αξία και παρά την αποχώρηση το 2016 σημαντικών εταιρειών από τον κλάδο παρουσιάζει αύξηση από 49,55% σε 49,95%. Παρά την ανακατανομή των πωλήσεων ανάμεσα στα διάφορα κανάλια, το οργανωμένο λιανεμπόριο στην αγορά των τροφίμων εξακολουθεί να έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να έχει σημαντικά μικρότερα ποσοστά πωλήσεων. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των μη εξειδικευμένων καταστημάτων (σουπερμάρκετ και παντοπωλεία) στην αγορά των τροφίμων εκτιμάται στο 60%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 77% και στις ανεπτυγμένες αγορές των χωρών της Βόρειας Ευρώπης πλησιάζει ή και ξεπερνάει το 90%.