Η συνεχιζόμενη διεθνής κρίση επηρεάζει τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κυλιόμενης έρευνας καταναλωτών σε σχέση με θέματα της επικαιρότητας, με δείγμα 1.000 καταναλωτές, την οποία πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Η τελευταία έρευνα πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 5-10 Απριλίου 2022 και αφορούσε ανάμεσα σε άλλα θέματα και την αντιλαμβανόμενη επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στις καταναλωτικές συνήθειες στην Ελλάδα.

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε ότι 8 στους 10 καταναλωτές κυνηγούν προσφορές και εκπτώσεις. Το 75% αναβάλλουν προσωπικές αγορές ή αγοράζουν οικονομικότερες εναλλακτικές προϊόντων. Έξι στους 10 έχουν μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και τις αγορές τροφίμων. Η χρηματική δαπάνη αποτελεί πλέον το βασικό κριτήριο για την επιλογή τροφίμων για 1 στους 2 καταναλωτές.