Νέα μέτρηση στην κυλιόμενη έρευνα καταναλωτών, με δείγμα 850 ατόμων την περίοδο 2-3 Νοεμβρίου 2020, με εστίαση στην αγορά της Black Friday πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Συγκεκριμένα, το 73% του κοινού δεν σχεδιάζουν να αγοράσουν τη φετινή Black Friday, ενώ, από το υπόλοιπο 27%, το 18% σκόπευαν να κάνουν τις αγορές τους και πριν την απαγόρευση από e-shops, ενώ το 8% μέσω φυσικών καταστημάτων.

Αυτή η μέτρηση αντιστοιχεί σε περίπου 2,3 εκατ. καταναλωτές, οι οποίοι εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν αγορές τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η οποία τα τελευταία χρόνια είθισται να διαρκεί αρκετές ημέρες. Επίσης, εκτιμάται ότι αυτά τα δύο εκατ. καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν περίπου αγορές αξίας 140 ευρώ κατά μέσο όρο. Η πλειοψηφία το 32% εκτιμά ότι θα κάνει αγορές μέχρι 50 ευρώ, το 27% από 51 έως 100 ευρώ, ενώ το 9% άνω των 500 ευρώ. Ο εκτιμώμενος τζίρος-πωλήσεις για τις επιχειρήσεις με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ.