Την 5ετία 2010-2014, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου, που μειώθηκε κατά 7,15%

Έτσι, την 5ετία 2010-2014 το λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει αύξηση της απασχόλησης κατά 1,60%, σε αντίθεση με το σύνολο του λιανικού εμπορίου το οποίο μειώθηκε κατά 7,15% και συνολικά με την ελληνική οικονομία, η οποία παρουσιάζει μείωση κατά 19,44%. Για το 2014 το λιανεμπόριο τροφίμων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, με τον δείκτη να μειώνεται ελάχιστα κατά 0,24% σε σχέση με το 2013, παρουσιάζοντας όμως σημαντική αύξηση κατά 2,69% το 4ο τρίμηνο του 2014, η οποία συνεχίζεται και το 1ο τρίμηνο του 2015.

Συνολικά το λιανικό εμπόριο παρουσιάζει επίσης σταθεροποιητική τάση το 2014 με ελάχιστη μείωση κατά 0,15% σε σχέση με το 2013. Συνέπεια των παραπάνω, η απασχόληση του λιανεμπορίου τροφίμων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% της απασχόλησης του λιανικού εμπορίου και το 31% συνολικά του λιανικού και χονδρικού εμπορίου. Παράλληλα, ενώ η άμεση απασχόληση στο λιανεμπόριο τροφίμων το 2010 αντιπροσώπευε το 4,37% της ελληνικής αγοράς εργασίας, το 2014 αντιπροσωπεύει το 5,57%, ξεπερνώντας κλάδους όπως είναι οι κατασκευές, οι μεταφορές και η υγεία. Η αύξηση της απασχόλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων είναι αποτέλεσμα δύο κυρίως παραγόντων, πρώτον της ανάπτυξης και εξυγίανσης των δικτύων του κλάδου των λιανικών πωλήσεων τροφίμων και δεύτερον από την απελευθέρωση των καναλιών πώλησης συγκεκριμένων προϊοντικών ομάδων.