Έρευνα καταναλωτών με θέμα την αντιλαμβανόμενη επίδραση του πολέμου στην Ουκρανία στις καταναλωτικές συνήθειες στην Ελλάδα πραγματοποίησε πρόσφατα το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πλειοψηφία του κοινού καταλαμβάνεται από συναισθήματα θυμού 30% και φόβου 26% για τον πόλεμο. Το 19% του κοινού νιώθει ανασφάλεια, το 13% ανησυχία και το 15% άγχος. Επίσης, το 39% δηλώνει ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι σημαντικότερη της πανδημίας Covid-19, ενώ μόλις το 17% δηλώνει το αντίθετο.

Το 85% θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το κόστος ενέργειας και μεταφορών λόγω του πολέμου, το 87% ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές σε συγκεκριμένα είδη λόγω του πολέμου, το 72% θεωρεί πιθανό να υπάρξουν ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη διατροφής.

Τέλος, η μέχρι σήμερα επίδοση των σούπερ μάρκετ δημιουργεί αισθήματα ασφάλειας στους καταναλωτές. Σε ποσοστό 46% δηλώνουν ότι τα σούπερ μάρκετ φροντίζουν να μην υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια – μόλις το 13% διαφωνεί.