Για την εκπροσώπηση του κλάδου και την αναβάθμισή του

Ο κλάδος αποκτά πλέον ενιαία εκπροσώπηση και μπορεί να εργαστεί με στόχο την ενδυνάμωση και την αναβάθμισή του. To HFMA ιδρύθηκε από τις 22 από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών Facility Management που δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Πρόεδρος του HFMA, Γιώργος Δανιόλος, δήλωσε: «Η ίδρυση του Σωματείου αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξης και στην Ελλάδα για την outsource αναζήτηση υπηρεσιών facility management. Η διασφάλιση της λειτουργικότητας εγκαταστάσεων και υποδομών μέσω της καινοτομίας, της εφαρμογής των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, επιφέρει απτά αποτελέσματα αναφορικά με την μακροχρόνια εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και την αύξηση της αποδοτικότητάς και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων».