Με στόχο την ανάδειξη και προστασία του αρτοζαχαροπλαστείου ως επιχείρησης με πολιτισμική διάσταση και ειδική κοινωνική βαρύτητα για την Ελλάδα, εκπρόσωποι του κλάδου προχώρησαν στην ίδρυση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Αρτοποιίας Ζαχαροπλαστικής, με τον διακριτικό τίτλο ΕΕΠΑΖ.

Η ΕΕΠΑΖ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει ως μέλη εταιρείες ή/και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αρτοποιίας, της ζαχαροπλαστικής και της εστίασης ή συνεργάζονται με αυτούς (προμηθευτές πρώτων υλών, εξοπλισμού κ.ά.).

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΕΠΑΖ, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης: «Ζητάμε την ένταξη του ελληνικού αρτοποιείου και ζαχαροπλαστείου στα προστατευόμενα επαγγέλματα. Ο κλάδος μας τελεί υπό εξαφάνιση. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Πολιτεία να εκσυγχρονιστεί και να απαλλαγεί από τη μεγάλη γραφειοκρατία, ώστε να μπορέσει με τη σειρά της να στηρίξει τον κλάδο μας να επιτύχει τη βιωσιμότητά του».

Τα μέλη, κατά την πρώτη συνεδρία τους, έθεσαν ως προτεραιότητες στην ατζέντα της νεοσύστατης ένωσης, θέματα δανειοδότησης & λειτουργίας καταστημάτων, περιβαλλοντικά κ.ά.