Για την ενίσχυση του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της οικονομίας
«Ελληνική Παραγωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» ονομάζεται νέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε από μικρές και μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις και Περιφερειακούς Βιομηχανικούς Συνδέσμους, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της μεταποιητικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της τεχνολογικής προόδου και καινοτομίας, την εξωστρέφεια και προστασία του περιβάλλοντος.

Στα Ιδρυτικά Μέλη, συγκαταλέγονται επιχειρήσεις όπως Τσιμέντα Ηρακλής, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Αττικής & Πειραιώς, Β. Ελλάδος, Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, κ.ά. Η «Ελληνική Παραγωγή» θα επιδιώξει να επικοινωνήσει τόσο στην Πολιτεία όσο και στην κοινή γνώμη τη σημασία της μεταποιητικής βιομηχανίας στην ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, επιθυμεί να συνεργαστεί στενά με όλους τους θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, ενώ, η ίδρυσή της, συνδυάζεται και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της πρωτοβουλίας για μια «Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση».