Στη δημιουργία του πρώτου Ταμείου Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων προχωρούν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB). Με αυτόν τον τρόπο, η HDB θα διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, με στοχευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα.

Μέσω του Ταμείου, συνολικού δυνητικού προϋπολογισμού δανείων περίπου 62,5 εκατ. ευρώ, οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τραπεζικού δανείου από 25.000 έως 900.000 ευρώ, για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, αλλά και για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων.

Το Ταμείο θα παρέχει εγγύηση σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι υπό σύσταση οι οποίες διαθέτουν ΑΦΜ, νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων και με συνοδευτικές δράσεις και στην παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή.