Με πληροφορίες και QR Code στις συσκευασίες
Τα ελληνικά όσπρια Agrino καλλιεργούνται από μικρούς Έλληνες παραγωγούς, με τους καταναλωτές να μπορούν να μάθουν από ποιον, που και πώς έχει καλλιεργηθεί κάθε κόκκος.

Συγκεκριμένα, με μια παγκόσμια πρωτοτυπία όπως επισημαίνει η εταιρεία, το όνομα του ντόπιου παραγωγού και ο τόπος καλλιέργειάς του αναγράφονται πάνω στο πακέτο Agrino, ενώ σκανάροντας το QR code, ο καταναλωτής μπορεί να εντοπίσει στον χάρτη το ακριβές χωράφι στο οποίο καλλιεργήθηκε και να παρακολουθήσει βίντεο με όλα τα στάδια παραγωγής βήμα προς βήμα. Όπως αναφέρει η εταιρεία, «κάθε ελληνικός κόκκος οσπρίου Agrino είναι ξεχωριστός, έχει γεννηθεί από τη φροντίδα του τοπικού παραγωγού και καλλιεργηθεί σύμφωνα με τις αρχές που ορίζει η Ορθή Γεωργική Πρακτική, που προστατεύουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο. H Agrino είναι πάντα εκεί, δίπλα στον Έλληνα παραγωγό για να στηρίξει την προσπάθειά του και να επιλέξει τους καλύτερους κόκκους ελληνικών οσπρίων, μέσα από αποκλειστικά φυσικές διεργασίες και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους με υπερσύγχρονα μέσα».