Μείωση κατανάλωσης 8% την περίοδο 2011/12

Αυτά είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την τελευταία μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Σύμφωνα με αυτά, η παραγωγή επιτραπέζιων ελιών παρουσίασε αύξηση 26% περίπου την περίοδο 2010/11, ενώ για την περίοδο 2011/12 εκτιμάται μείωση της τάξης του 19%.

Σχετικά με την εγχώρια κατανάλωση επιτραπέζιων ελιών, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 25% την περίοδο 2010/11, ενώ αντίθετα εκτιμάται μείωση 8% περίπου την περίοδο 2011/12. Οι εισαγωγές ελιών κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε αντίθεση με τις εξαγωγές, οι οποίες κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα