Στο 87-90% ο βαθμός αυτάρκειας στην ελληνική αγορά μπίρας

Τα παραπάνω επισημαίνονται στην κλαδική μελέτη της ICAP Group. Σχετικά με τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο, η Διευθύντρια Οικονομικών-Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, Σταματίνα Παντελαίου, επεσήμανε: «Το βασικό χαρακτηριστικό της ζήτησης μπίρας στην Ελλάδα, είναι η εποχικότητα. Επίσης, προσδιοριστικός παράγοντας είναι και η τιμή σε σύγκριση με τις τιμές των άλλων οινοπνευματώδη ποτών. Από την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το μερίδιο των μέσων μηνιαίων δαπανών για μπίρα επί των δαπανών για οινοπνευματώδη ποτά ανέρχεται σε 28,7%.

Όσον αφορά στα υποκατάστατα προϊόντα, η διείσδυση ποτών χαμηλής περιεκτικότητας σε αλκοόλ όπως τα ready to drink ασκεί έντονο ανταγωνισμό, καθώς τα εν λόγω προϊόντα αποσπούν μερίδιο αγοράς από τη μπίρα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση μετατόπισης της ζήτησης μπίρας, από την “κρύα” αγορά προς τη “ζεστή”, με την πρώτη να εξακολουθεί να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο».

Ο βαθμός αυτάρκειας στην ελληνική αγορά μπίρας κυμαίνεται μεταξύ 87%-90%. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση παρουσίασε διακυμάνσεις την περίοδο 2000-2010, με το μέσο ετήσιο ρυθμό να διαμορφώνεται σε -0,9%. Ωστόσο, την τελευταία διετία, η κατανάλωση υποχώρησε με μέσο ετήσιο ρυθμό 4%-5%. Η εισαγωγική διείσδυση παρουσιάζει ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια.