Την περίοδο 2010-2011

Τέλος, υπήρξε ανατροπή της κερδοφορίας και καταγραφή ζημιών για τις εταιρείες επεξεργασίας – τυποποίησης ελαιολάδου. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα ευρήματα της τελευταίας κλαδικής μελέτης της Icap, στην οποία τονίζεται παράλληλα ότι εξαιτίας της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, η ζήτηση για προϊόντα ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας είναι ανοδική.

Όπως αναφέρεται, η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου υπερκαλύπτει την εγχώρια ζήτηση, ενώ μεγάλες ποσότητες διατίθενται και σε χώρες του εξωτερικού, με το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγόμενων ποσοτήτων να αφορά χύμα ελαιόλαδο, το οποίο προωθείται στην Ιταλία. Την περίοδο 2010/11 η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου υποχώρησε κατά 4% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη ελαιοκομική περίοδο.

Αναφερόμενη στην εξέλιξη και διάρθρωση της αγοράς Ελαιολάδου-Πυρηνελαίου, η Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της Icap Group, Σταματίνα Παντελαίου, σημειώνει τα εξής: «Το 2010/11 η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου μειώθηκε κατά 3% περίπου σε σχέση με το 2009/10. Εντονότερη υποχώρηση παρατηρείται στη ζήτηση τυποποιημένου ελαιολάδου (περίπου 5%), καθώς η πλειοψηφία των καταναλωτών εξακολουθεί να προμηθεύεται χύμα ελαιόλαδο. Την περίοδο 2010/11 το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης καλύφθηκε από το χύμα διακινούμενο ελαιόλαδο (45%). Για την περίοδο 2011/12 εκτιμάται περαιτέρω μείωση της τάξεως του 3% στην συνολική κατανάλωση ελαιολάδου, αλλά και στην κατανάλωση τυποποιημένου ελαιολάδου (περίπου 8%)».