Αναλυτικά στοιχεία στη μελέτη «Η Ελλάδα σε αριθμούς 2014»

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 6.526 ΑΕ και ΕΠΕ του κλάδου μειώθηκε κατά 8,65% και περιορίστηκε σε 55,3 δισ. ευρώ (απώλεια εσόδων 5,2 δισ. ευρώ το τελευταίο έτος). Η μείωση των μεικτών κερδών ήταν ακόμη εντονότερη και, παρά τη συγκράτηση των δαπανών διοίκησης και διάθεσης, οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση του ήδη αρνητικού λειτουργικού αποτελέσματος του κλάδου. Τελικά, το εμπόριο υπέστη και πάλι σημαντικές ζημίες, οι οποίες ανήλθαν σε 365 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι ζημιών ύψους 433 εκατ. ευρώ του προηγουμένου έτους. Επισημαίνεται ότι το 2012 και οι τρεις τομείς εμπορικής δραστηριότητας (εμπόριο αυτοκινήτων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο) ήταν ζημιογόνοι. Η συνεχής πτώση της ζήτησης σε όλους τους τομείς πλήττει την εμπορική δραστηριότητα γενικά και κρατά υψηλά το ποσοστό των ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (46,7% το 2012). Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στη Μελέτη της ICAP «Η Ελλάδα σε αριθμούς 2014», που δόθηκε πριν λίγες ημέρες στη δημοσιότητα