Έντονη εποχικότητα, με έμφαση στο φθινόπωρο

Την ίδια στιγμή, τα εγχωρίως παραγόμενα έπιπλα εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 55% των συνολικών πωλήσεων το 2009. Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικότερα συμπεράσματα σχετικής κλαδικής μελέτης, η οποία κυκλοφόρησε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group.

Όπως αναφέρει η μελέτη, η ζήτηση των προϊόντων χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, με την περίοδο του φθινοπώρου να πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων. Επίσης, η εξέλιξη των γεννήσεων και κατά συνέπεια ο παιδικός πληθυσμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες. Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιείται μικρός αριθμός εταιρειών με βασική δραστηριότητα την παραγωγή ή/και την εισαγωγή παιδικών/εφηβικών επίπλων.

Ορισμένες απ΄ αυτές  έχουν αναπτύξει και οργανωμένα δίκτυα πωλήσεων, με εξειδικευμένα καταστήματα διάθεσης παιδικών/εφηβικών επίπλων. Οι πωλήσεις (σε αξία) παιδικών και εφηβικών επίπλων, στην ελληνική αγορά, μειώθηκαν κατά 14% περίπου το 2009 σε σχέση με το 2008. Μειωμένες εκτιμώνται οι πωλήσεις και για το 2010, με χαμηλότερο όμως ρυθμό (της τάξης του 7%).

Την τελευταία χρονική περίοδο είναι εμφανής η στροφή μέρους του καταναλωτικού κοινού σε φθηνότερα προϊόντα, όπως επίσης και η μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων, καθώς ορισμένες εταιρείες του κλάδου προσπαθούν, μέσω προσφορών, να προσελκύσουν το αγοραστικό κοινό και να ενισχύσουν τη ζήτηση. Με βάση την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις του κλάδου, η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από τα εγχωρίως παραγόμενα έπιπλα.

Ωστόσο, τα εισαγόμενα παρουσιάζουν ανοδική τάση τα τελευταία έτη, υπολογίζεται δε ότι κάλυψαν περίπου το 45% των συνολικών πωλήσεων (σε αξία) το 2009. Τα έπιπλα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο επί των συνολικών πωλήσεων παιδικών/εφηβικών επίπλων (περίπου 70% για το 2009), ενώ το υπόλοιπο (30%) αφορά σε έπιπλα γραφείου.