Στο -5,7% η εκτιμώμενη πτώση στους χυμούς

Τέλος, ιδιαίτερα έντονος είναι  ο ανταγωνισμός μεταξύ των καθιερωμένων brands. Αυτά είναι μερικά από τα βασικότερα συμπεράσματα για την αγορά χυμών και αναψυκτικών με βάση την τελευταία κλαδική μελέτη που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group.

Οι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, οι οποίες επικρατούν στον κλάδο, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην πραγματοποίηση υψηλών δαπανών για διαφήμιση προκειμένου
να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών τους σημάτων και να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους και στην παρουσίαση νέων προϊόντων
(π.χ. χυμοί με νέες γεύσεις εμπλουτισμένοι με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, ισοτονικά-αθλητικά-ενεργειακά ποτά, αναψυκτικά τύπου «light» σε γεύσεις, κ.ά.).

Ο όγκος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χυμών ακολούθησε, σε γενικές γραμμές, ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 4,15%. Ωστόσο, το 2009, η εγχώρια κατανάλωση χυμών παρουσίασε μικρή πτώση (2009/08: -1,2%), η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2010 (2010/09: -5,7%). Πτωτικές τάσεις παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η συνολική κατανάλωση αναψυκτικών.

Ειδικότερα, το 2010 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης κατά 4,6% (2009/08: -1,5%). Η ζήτηση τόσο στους χυμούς, όσο και στα αναψυκτικά καλύπτεται κατά κύριο λόγο από την εγχώρια παραγωγή, οι δε εισαγωγές κάλυψαν μόλις το 2,3% και το 5,8% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης χυμών και αναψυκτικών, το 2009, αντίστοιχα.