7η επιχειρηματική έκδοση

Στη φετινή, 7η κατά σειρά, ετήσια έκδοση δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων Μελετών έκδοσης 2015-14. Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, στο επίπεδο του κύκλου εργασιών, η συνεχής πτωτική πορεία της προηγούμενης πενταετίας ανακόπηκε και το 2014 οι συνολικές πωλήσεις κατέγραψαν μικρή αύξηση. Εν τούτοις, το συνολικό καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε για άλλη μία χρονιά ζημιογόνο, ωστόσο οι ζημίες συρρικνώθηκαν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, τα αποτελέσματα ήταν ζημιογόνα στην πλειοψηφία των επί μέρους κλάδων.