Στο 11,5% η πτώση το 2010, πρόβλεψη για περαιτέρω πτώση τη διετία 2011-2012

Τα παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Αθλητικά Είδη» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Icap Group. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο ανταγωνισμός είναι έντονος λόγω πληθώρας προσφερόμενων προϊόντων, ενώ το διαθέσιμο εισόδημα, η τιμή των προϊόντων, η διαφήμιση, καθώς και οι τάσεις της μόδας, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στη ζήτηση για αθλητικές φόρμες και υποδήματα.

Το μέγεθος της φαινομενικής κατανάλωσης σε σετ αθλητικών φορμών εμφανίζει πτώση κατά την περίοδο 2000-2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό 8,4%, τάση η οποία αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη στροφή του καταναλωτικού κοινού από τα πλήρη σετ αθλητικών φορμών σε αγορές μεμονωμένων μερών αθλητικής ένδυσης (ξεχωριστά άνω – κάτω μέρη).

Όσον αφορά στα αθλητικά υποδήματα, διαχρονική αύξηση εμφανίζει το συνολικό μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς κατά την περίοδο 2000-2007 με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5% περίπου, ενώ κάμψη εμφανίζεται από το 2008 και μετά. Ειδικότερα κατά κατηγορία, τα αθλητικά υποδήματα «μόδας», εκτιμάται ότι το 2010 κατείχαν μερίδιο 62% της αγοράς, έναντι μεριδίου 38% των αθλητικών υποδημάτων με ενσωματωμένη «τεχνολογία», τα οποία και προορίζονται για συγκεκριμένα αθλήματα.

Όσον αφορά στις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου, η εγχώρια αγορά αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω μείωση τη διετία 2011-2012, με μέσο ετήσιο ρυθμό 10%-15%.