Μικρή μείωση εκτιμάται για το 2016

Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης είναι η τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική τόσο των αλυσίδων όσο και των μεμονωμένων καταστημάτων πώλησης αξεσουάρ ένδυσης, αλλά και η διαφήμιση. Η Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της Icap Group, αναφέρει σχετικά με τις εξελίξεις της αγοράς: «Το συνολικό μέγεθος αγοράς (πωλήσεις σε αξία) των καταστημάτων αξεσουάρ ένδυσης, εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 3,4% το 2014 και κατά 2,8% το 2015. Ωστόσο, προβλέπεται ότι θα επέλθει αντιστροφή της ανοδικής πορείας των πωλήσεων το 2016, καθώς εκτιμάται μικρή μείωση της αξίας της αγοράς». Με βάση τις ισχύουσες συνθήκες, παράγοντες του κλάδου αναμένουν στασιμότητα της αγοράς τη διετία 2017-2018.