6% μείωση στις πτωχεύσεις εταιρειών στην Ελλάδα το 2013, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή μελέτη

Σύμφωνα με αυτή, τα μηνύματα αισιοδοξίας που στέλνουν η Ελλάδα και η Πορτογαλία με την διάθεση κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές και την απορρόφηση τους, συνιστούν σημάδια ανάκαμψης από την οικονομική κρίση. Ωστόσο οι συνέπειες της μακρόχρονης περιόδου λιτότητας είναι ακόμα εμφανείς. Ο αριθμός των εταιρειών που πτώχευσαν στη Δυτική Ευρώπη το 2013 ανήλθε σε 192.340 επιχειρήσεις έναντι 190.161 επιχειρήσεων το 2012 (αύξηση 1,1% ή 2.179 επιχειρήσεις). Στην Ελλάδα σημειώθηκαν 392 πτωχεύσεις το 2013, έναντι 415 πτωχεύσεων το 2012, ήτοι μείωση της τάξης του 5,5%.

Παράγοντες που επηρέασαν τον αριθμό των πτωχεύσεων ήταν η ανεργία, ο ιδιωτικός δανεισμός, ο περιορισμός των χρηματοδοτήσεων, αλλά και δομικές αιτίες, όπως η έλλειψη ιδίων κεφαλαίων, η αυτοαπασχόληση, η μείωση του Εθνικού Εγχώριου Προϊόντος. Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP, σχολιάζοντας την μελέτη, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι όσον αφορά στην Ελλάδα, προκύπτει μία αισθητή μείωση των ζημιών, την τελευταία διετία. Οι συνολικές ζημίες περιορίστηκαν κατά 34% το 2012/11, ενώ και το 2013 (με βάση δείγμα σχεδόν 7.300 διαθέσιμων ισολογισμών) προκύπτει περαιτέρω μείωση των ζημιών κατά 52%.