Μέσα σε ένα χρόνο «χάθηκαν» 20 χιλιάδες θέσεις εργασίας

Ο λόγος «άνεργοι/απασχολούμενοι» διαμορφώνεται σήμερα (Α’ τρίμηνο 2014) στο 38,5% περίπου, που σημαίνει ότι σε κάθε πέντε εργαζομένους αντιστοιχούν σχεδόν δύο άνεργοι. Η ύπαρξη ανέργων ακόμα και με υψηλότατο επίπεδο εκπαίδευσης και η παράταση της ύφεσης, φαίνεται ότι έχουν μετατρέψει την ανεργία σε «πάγιο» χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε κατά 4,9% (182 χιλ. άτομα) το 2013 σε σχέση με το 2012. Η κάμψη της απασχόλησης συνεχίζεται και το 2014, με μειούμενο ωστόσο ρυθμό, αφού ο αριθμός των απασχολουμένων κατά το Α’ Τρίμηνο του έτους μειώθηκε σε 3.483,7 χιλ., που συνεπάγεται ότι σε ένα μόνο έτος υπήρξε νέα απώλεια 20,5 χιλ. θέσεων εργασίας.