Αντίδοτο για τις επιχειρήσεις στην ύφεση που προκάλεσε η πανδημία αποτελεί η κατάλληλη προσαρμογή της στρατηγικής τους και η αξιοποίηση των μέτρων στήριξης της Πολιτείας, καθώς, από κοινού, μπορούν να συμβάλουν στην αναστροφή του κλίματος ύφεσης της χώρας, σημείωσε ο Νικήτας Κωσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών Icap. Στο πλαίσιο νέας μελέτης, ο Ν. Κωνσταντέλλος σημείωσε ότι η υγειονομική κρίση του Covid-19 αντέστρεψε τη θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία τρία χρόνια.