Ο ΙΑΒ Hellas πιστεύει ότι η μέτρηση της επισκεψιμότητας των μέσων αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι μιας δομημένης και άρτια οργανωμένης αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή μετρήσεων του ΙΑΒ Hellas έχοντας εργαστεί για πάνω από ενάμιση χρόνο για το συγκεκριμένο έργο και εφόσον αυτό δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθεί με βάση τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί ως τεχνικά αναγκαίες, προχωρά σε νέα πρωτοβουλία με στόχο την επικαιροποίηση και επανεκκίνηση του έργου.

Για τον λόγο αυτόν, ο ΙΑΒ Hellas προχωρά σε πρόσκληση όλης της αγοράς (εκπροσώπους κλαδικών φορέων, μέλη του οργανισμού, ανεξάρτητα στελέχη εταιρειών), προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο στο οποίο θα μπορεί να αναπτυχθεί ένα νέο εργαλείο μέτρησης που θα ανταποκρίνεται στις αντικειμενικές ανάγκες της αγοράς και θα είναι ευρέως αποδεκτό.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουνίου, στις 18:00 στο Civitel Attik και θα είναι ανοικτή σε όποιον ενδιαφερόμενο θέλει να συμμετέχει.