Την οριστικοποίηση του οδηγού Intrinsic In-Game Advertising Measurement Guidelines 2.0 ανακοίνωσε ο IAB, στο πλαίσιο κοινής πρωτοβουλίας των IAB Experience Center, IAB Tech Lab και Media Ratings Council.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ανανεώνονται οι οδηγίες που εισήχθησαν το 2009, με τις προτάσεις να έχουν τεθεί τον περασμένο Ιούνιο. Ο οδηγός καλύπτει native in-game και in-play διαφημίσεις που σερβίρονται μέσα στο παιχνίδι, ως τμήμα του περιβάλλοντος του παιχνιδιού. Συμπεριλαμβάνουν νέα standards για τα ad viewability, measurement, inactivity, ακόμα και το fraud. To update περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με το ad exposure και το viewability, μαζί με ορολογία που μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλα ψηφιακά κανάλια, σύμφωνα με τον IAB.

Τα measurement standards επικεντρώνονται στα εξής: Επανεξετάζεται η διάρκεια της συνολικής έκθεσης 10 δευτερολέπτων για τη μέτρηση ενός valid impression που συμπεριλαμβάνει «εικόνα, ήχο και κίνηση», καθώς και 3D και εικονικά περιβάλλοντα.

Επίσης, ενσωματώνονται νέα διαφημιστικά formats, πέρα από αυτά του video και του 2D, καθώς πρόκειται για viewability σε περιβάλλοντα παιχνιδιών. Παράλληλα, ορίζονται οι έννοιες του in-game measurement (impressions, reach/frequency και engagement), με κατεύθυνση το cross-channel measurement.
Τέλος, τα updates παρέχουν και καθοδήγηση για διαδραστικές διαφημίσεις σε smart τηλεοράσεις.

(Πηγή: Martech.org)