Παράλληλα, στη σχετική επιστολή σημειώνεται πως η συμμετοχή σε μηχανισμό πιστοποίησης μετρήσεων οφείλει να συνδέεται με πειθαρχικές κυρώσεις ώστε να διασφαλίζεται το κύρος του συνολικού μηχανισμού, γεγονός το οποίο επί του παρόντος εξασφαλίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΝΕΔ.

Το IAB Hellas συγκαλεί την Τετάρτη, 29 Μαΐου στις 10:00 στα γραφεία του (Υπερείδου 7, Πλάκα) συνάντηση της Επιτροπής Έρευνας και Μετρήσεων, κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα ανοικτά ανάμεσα στα μέλη του IAB με στόχο τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη χάραξη των επόμενων κινήσεων του Οργανισμού, και προσκαλεί τα μέλη του σε συμμετοχή.