Ο IAB Hellas, που αποτελεί τον κλαδικό φορέα των εταιρειών που ασχολούνται με όλες τις μορφές του digital και interactive marketing, λανσάρει καμπάνια ευαισθητοποίησης με στόχο να παρακινήσει όλους τους συντελεστές της αγοράς να επενδύσουν και σε ελληνικά digital Μέσα, ώστε να στηρίξουν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μέσα στην κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

Σε pro-bono επιμέλεια της McCann Athens.

Ο IAB Hellas, που αποτελεί τον κλαδικό φορέα των εταιρειών που ασχολούνται με όλες τις μορφές του digital και interactive marketing, λανσάρει καμπάνια ευαισθητοποίησης με στόχο να παρακινήσει όλους τους συντελεστές της αγοράς να επενδύσουν και σε ελληνικά digital Μέσα, ώστε να στηρίξουν ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας μέσα στην κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορονοϊού.

«Σήμερα είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ η ανεξάρτητη βιομηχανία ΜΜΕ που παράγει ποιοτική δημοσιογραφία. Μια πιθανή μείωση της δαπάνης θα υπονόμευε σημαντικά την πιο κρίσιμη πηγή εσόδων σε ένα ζωτικό μέρος της κοινωνίας, μειώνοντας τη δυνατότητα για μια ποιοτική, αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση», αναφέρει. Την καμπάνια επιμελήθηκε pro-bono η McCann Athens.