Στα 17,7 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 20% της συνολικής αγοράς διαφήμισης στην Ευρώπη

Έτσι λοιπόν, η online διαφήμιση αντιπροσωπεύει περίπου το 20% του συνόλου της ευρωπαϊκής αγοράς διαφήμισης, ενώ σε ορισμένες αγορές ξεπερνάει το 20% (Μεγάλη Βρετανία 29%, Δανία 28%).

Σύμφωνα με την έρευνα, η online display διαφήμιση εμφανίζεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή online διαφήμισης στην Ευρώπη, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 21%. Social media, video και mobile συνέβαλλαν στην αύξηση αυτή της online display διαφημιστικής δαπάνης. Το search συνέχισε να αναπτύσσεται παρουσιάζοντας αύξηση 15,6%. Εξακολουθεί έτσι να παραμένει η μεγαλύτερη κατηγορία στην online διαφήμιση, κατέχοντας το 45% της συνολικής online διαφημιστικής δαπάνης, σε σύγκριση με το 33% για την display και το 22% για τα classifieds.

Για πρώτη φορά φέτος στην έρευνα συμπεριλαμβάνεται και η αγορά της mobile διαφήμισης. Παρόλο που τα στοιχεία της mobile διαφημιστικής δαπάνης είναι διαθέσιμα μόνο για 12 από τις 25 χώρες, επιβεβαιώνουν πως η πολυαναμενόμενη απογείωση της mobile διαφήμισης έχει ήδη πραγματοποιηθεί χάρη στην έλευση των smartphones και των apps. Σε αυτές τις αγορές η mobile διαφημιστική δαπάνη αντιπροσωπεύει ήδη το 2% με 3% της συνολικής online διαφημιστικής δαπάνης.