Σειρά ολοκληρωμένων μέτρων έχει λάβει η εταιρεία Yuboto, με στόχο την ομαλή λειτουργία και τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στην εποχή της κρίσης τους COVID-19.

Εφαρμογή τηλεργασίας και μέτρων ασφαλείας.

Σειρά ολοκληρωμένων μέτρων έχει λάβει η εταιρεία Yuboto, με στόχο την ομαλή λειτουργία και τη διασφάλιση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στην εποχή της κρίσης τους COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία υιοθέτησε το μοντέλο της τηλεργασίας από τις 17 Μαρτίου.

Προκειμένου να διατηρήσει ανεπηρέαστη την παροχή των υπηρεσιών και της τεχνικής υποστήριξης, διέθεσε στους εργαζόμενους όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και προσβάσεις σε λογισμικό – εργαλεία ώστε να παραμένουν εξίσου αποτελεσματικοί κατά το διάστημα της κατ’ οίκον εργασίας. Επίσης, εφαρμόζει ευέλικτο ωράριο εργασίας για όσους το επιθυμούν, ανταποκρινόμενη στις ιδιαίτερες ανάγκες των γονέων/κηδεμόνων εργαζόμενων.

«Η ομάδα της Yuboto επιδεικνύει πλήρη αφοσίωση στην διατήρηση του υψηλού επιπέδου κάθε υπηρεσίας και την άμεση υποστήριξη των πελατών, καθώς τις μέρες του Social Distancing, η επικοινωνία αποκτά ακόμα σπουδαιότερη σημασία», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.