Ο Γενικός Διευθυντής της Yuboto, Απόστολος Ιωακείμ, δήλωσε σχετικά: «Ο ΣΕΚΕΕ αποτελεί ένα μοναδικό στην Ελλάδα οικοσύστημα με εταιρείες μέλη που αναπτύσσονται διαρκώς αφού επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη με αυτοσκοπό την δημιουργία καινοτομίας. Για εμάς ο ΣΕΚΕΕ αποτελεί το φυσικό μας περιβάλλον και οι στόχοι του αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής μας πορείας». Από  την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, υπογράμμισε: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά την Yuboto. Κάθε νέο μέλος με παρόμοια τεχνογνωσία, υψηλή κατάρτιση και καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες συμβάλει καθοριστικά στους στόχους του Συνδέσμου και στην ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία του κλάδου».