Η εφαρμογή εμπλουτίσθηκε πρόσφατα με νέες δυνατότητες, προσφέροντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων λειτουργιών και υπηρεσιών που αφορούν το όχημα και τον οδηγό. Μεταξύ αυτών, παρέχονται συμβουλές σε περίπτωση ατυχήματος, εύρεση Συνεργαζόμενων Συνεργείων, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής πληρωμής Ασφαλίστρων, εύρεση και άμεση επικοινωνία με τα υποκαταστήματα της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.