Παρουσίασε ερευνητικά δεδομένα για τα τοπικά ΜΜΕ

Η Ξένια Κούρτογλου παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στην πορεία των τοπικών ΜΜΕ μεταξύ του κοινού κάθε νομού της Περιφέρειας, την δύναμη των τοπικών τίτλων, αλλά και την σχέση του κοινού της περιφέρειας με την τεχνολογία, το internet και τα social media. Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΔΤ του ΣΗΠΕ, «η Ξένια Κούρτογλου, παρουσίασε αναλυτικούς πίνακες μέτρησης αναγνωσιμότητας των τοπικών μέσων, τονίζοντας ότι το αναγνωστικό κοινό πλέον προχωρά σε multi-form επίπεδο και είναι δημιουργός της digital εποχής, επισημαίνοντας το ρόλο και τη σημασία των τοπικών τίτλων (brands), καθώς και την αναγκαιότητα αλλαγής οπτικής των Μέσων». Η παρουσίαση είναι αναρτημένη στο: http://www.focusbari.gr/news-publicity/latest-news.html.