Η Repath, η οποία δραστηριοποιείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό των εταιρειών μέσα από υπηρεσίες CRM, Marketing και Process Automation, αναλαμβάνει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών CRM, Customer support, Quote, Purchase Order, Ticketing και Inventory της διεθνούς εταιρείας WordLink Communications. Η WordLink αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού στον τομέα της ναυτιλίας, εξυπηρετώντας περισσότερα από 1.800 πλοία από όλον τον κόσμο, διαθέτοντας παράλληλα 140 σημεία εξυπηρέτησης.

Το έργο αφορά την παραμετροποίηση των εφαρμογών ZohoDesk και ZohoCRM, καθώς και την εκπαίδευση 30 υπαλλήλων της εταιρείας σχετικά με τις νέες αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Το έργο θα συμβάλλει στην ενοποίηση της πληροφορίας από τα διαφορετικά τμήματα της εταιρείας, στην ευκολότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και στη βελτίωση και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών.