Αναδείχθηκαν μέσω του Graduate Trainee Program

Έχοντας πλέον ενταχθεί στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, οι δέκα νέοι, ηλικίας 24 έως 28 ετών, έχουν την ευκαιρία, μέσα σε διάστημα 18 μηνών, να αποκτήσουν πλούσια επαγγελματική εξειδίκευση, αλλά και να γνωρίσουν τον δυναμικό κλάδο των τηλεπικοινωνιών. Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Wind Ελλάς, Ιωάννα Τσίτουρα, με αφορμή την πρώτη ημέρα των 10 νέων στην Wind δήλωσε: «Eπενδύουμε στο πιο σημαντικό κεφάλαιο που διαθέτουμε, το ανθρώπινο δυναμικό μας. Η πρωτοβουλία Wind Young Talents – Graduate Trainee Program προσθέτει αξία σε αυτή τη δέσμευση».